Služby

  • výroba nových pažieb na mieru
  • obnova a úprava pažieb
  • rezba motívov
  • drevo podľa výberu
  • výroba kovových doplnkov pre poľovné zbrane
  • výroba kovového lúčika pre poľovné zbrane
  • predĺženie lúčika pre poľovné zbrane
  • výroba bočných platničiek pre poľovné zbrane a ich osadenie
  • výroba výsuvnej lícnice
  • výroba špeciálnych skrutiek pre poľovné zbrane